Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ การจัดทำฐานข้อมูลสตรีไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยต่างๆ (Project Women Make the News Thailand)

การจัดทำฐานข้อมูลสตรีไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยต่างๆ (Project Women Make the News Thailand)

AddThis Social Bookmark Button

 

นางสาวน.รินี เรืองหนู อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหาร สมาคมฯ ประชุมหารือร่วมกับ รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ Miss. Chantal Mairesse ที่ปรึกษาองค์การยูเนสโก้ เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลสตรีไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยต่างๆ (Project Women Make the News Thailand) เมื่อ 23 มิถุนายน 2559

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1452 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn