daily cialis vs as needed cialis buy brand name viagra online daily cialis lasix for ascites difference between cialis for daily use and regular cialis
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ แจง “แนวหน้า” ลาออก

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ แจง “แนวหน้า” ลาออก

AddThis Social Bookmark Button

 

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ แจง “แนวหน้า” ลาออก

ไม่กระทบเจตนารมณ์ของการกำกับดูแลกันเอง

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2559 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า กรณีที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่วันนี้ (21 ก.ค.) เป็นต้นไปนั้น เป็นสิทธิของหนังสือพิมพ์แนวหน้าที่สามารถจะลาออกจากการเป็นสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ เนื่องจากระบบการทำงานของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในประเทศไทยเป็นระบบการควบคุมกันเองแบบสมัครใจ หนังสือพิมพ์ที่เป็นสมาชิก    ก็สามารถสมัครหรือขอลาออกจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในธรรมนูญและข้อบังคับของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ส่วนกรณีที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าแจ้งเหตุผลในการลาออกว่า เป็นเพราะตลอดระยะเวลา 19 ปีของการก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ไม่สามารถบรรลุเจตนารมณ์ในการควบคุมกันเองและยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์และกิจการหนังสือพิมพ์ให้ดีขึ้นได้นั้น ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า ถือเป็นมุมมองที่แตกต่างไปของหนังสือพิมพ์แนวหน้า ในขณะที่หนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆ อีกกว่า 50 ฉบับทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เพื่อกำกับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมเสรีภาพและความรับผิดชอบ และยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์และกิจการหนังสือพิมพ์ให้ดีขึ้นต่อไป

“ปัจจุบัน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ดำเนินการแก้ไขธรรมนูญเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมภายในองค์กรสมาชิก รวมทั้งยกระดับคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้นมาเป็นคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อให้สามารถพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้รวดเร็วขึ้นและมีการทำงานเชิงรุกในการกำกับดูแลจริยธรรมของสมาชิกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งอยู่ระหว่างการทบทวนข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ฯ ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเป็นเรื่องน่าเสียดายที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าลาออกจากการเป็นสมาชิก ทำให้ไม่มีโอกาสที่จะร่วมกันผลักดันเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติต่อไป”  นายชวรงค์กล่าว

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

21 กรกฎาคม 2559

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1724 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists