natural alternatives to lasix when to take daily cialis cialis daily and diabetes side effects order cialis viagra online no prescription kamagra oral jelly wirkt nicht how to give lasix to horses
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ คำกล่าวรายงาน โดยนายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

คำกล่าวรายงาน โดยนายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

AddThis Social Bookmark Button

งานรวมใจคนสื่อน้อมเกล้าฯแสดงความอาลัย

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

คำกล่าวรายงาน

โดยนายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ข้าพระพุทธเจ้านายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสื่อมวลชนอาวุโส องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนต่างๆและสื่อมวลชนทุกแขนง ต่างรู้สึกโศกเศร้าอาดูรเป็นล้นพ้นต่อการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่าน ซึ่งยังความทุกข์โศกเข้าปกคลุมจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวไทยทุกคน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการสื่อมวลชนไทยอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะอาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในที่นี้ ซึ่งเป็นที่ทำการขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนหลายองค์กรในปัจจุบัน ได้สร้างขึ้นในที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่๖ มีนาคม ๒๕๑๒ และยังเสด็จฯพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาทรงเปิดอาคารสมาคมฯเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๑๔ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในวโรกาสที่เสด็จมาทรงเปิดอาคารสมาคมฯดังกล่าว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราโชวาทอันมีคุณค่ายิ่งต่อวงการสื่อมวลชนความตอนหนึ่งว่า

“นักหนังสือพิมพ์เป็นผู้เสนอข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น รวมทั้งเป็นปากเสียงแทนผู้อื่นทุกเรื่องทุกสิ่งที่ท่านนำลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ แพร่หลายไปได้ โดยรวดเร็วและกว้างขวางอย่างไม่มีขอบเขต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ด้วยความพิจารณาที่รอบคอบด้วยความสุจริต ยุติธรรม และด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบเป็นพิเศษอยู่เป็นนิตย์”

ทั้งยังได้เคยมีพระราชดำรัสที่เป็นแนวทางให้สื่อมวลชนได้ประกอบวิชาชีพบนหลักการแห่งจริยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของส่วนร่วมอีกหลายครั้ง หลายโอกาส

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในนามของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนร่วม ๓๐ องค์กร จึงได้ร่วมกันจัดงาน“รวมใจคนสื่อน้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัยถวาย “พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙”ขึ้นในวันนี้ โดยนอกจากการจัดกิจกรรมวันนี้แล้ว ยังจะได้ร่วมมือกันในจัดทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วง 1 ปีนี้ต่อไป อาทิ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวาระ 100 วันของการสวรรคต,โครงการนิทรรศการภาพและเรื่องราวประทับใจของในหลวงกับสื่อ,จัดพิมพ์หนังสือรวบรวมพระราชดำรัส พระบรมราโชวาทและพระราชดำริที่เกี่ยวกับวงการสื่อ เป็นต้น

ตลอดจนมีแนวความคิดที่จะจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระองค์ท่าน ซึ่งมีหลายเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงต่อไป อาทิ โครงการ “มหาทานสู่ชาวโลก” ซึ่งริเริ่มโดยนาย พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิสรา อมันตกุล ที่เสนอให้สื่อมวลชนร่วมกันผลักดันแนวความคิดในจัด”กองบุญมหาราชา“ภูมิพล” ระดมทุนให้หน่วยงานสากลที่มีศักยภาพและความน่าเชื่อถือ นำไปจัดซื้อ”ข้าว”จากชาวนา ส่งไปบริจาคช่วยผู้ทุกข์ยากในโลก อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวนาไทยจากปัญหาราคาข้าว และยังเป็นมหากุศลช่วยชาวโลกที่ทุกข์ยากหิวโหยด้วย เป็นต้น

ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งจิตปฏิญานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกครั้งว่า จะน้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชดำริที่ได้เคยพระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนที่ดีและประชาชนที่ดีตลอดไป

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1702 บุคคลทั่วไป และ 2 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists