buy levitra online overnight delivery buy propecia uk online what is the canine dose of lasix cialis for daily use doses before results lasix makes urine smell lasix induced bullous pemphigoid
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ งานรวมใจคนสื่อน้อมเกล้าฯแสดงความอาลัย พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙-คำกล่าวรายงาน นายอัศศิริ ธรรมโชติ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี ๒๕๔๓

งานรวมใจคนสื่อน้อมเกล้าฯแสดงความอาลัย พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙-คำกล่าวรายงาน นายอัศศิริ ธรรมโชติ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี ๒๕๔๓

AddThis Social Bookmark Button

งานรวมใจคนสื่อน้อมเกล้าฯแสดงความอาลัย

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

คำกล่าวรายงาน

นายอัศศิริ ธรรมโชติ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี  ๒๕๔๓

มีบันทึกว่า เมื่อครั้งยังทรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เสด็จนิวัตประเทศไทย ได้ทรงใช้กล้องบันทึกภาพระหว่างตามเสด็จโดยตลอด แสดงให้เห็นว่าทรงสนพระราชหฤทัยทางการถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่ง

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนไทย มีมานับแต่ครั้งที่ทรงเป็นช่างภาพสมัครเล่นแล้ว เมื่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินจึงทรงเข้าพระทัยในงานและอาชีพสื่อมวลชนอย่างหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ เป็นอย่างดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำรัสตรัสไว้ในครั้งหนึ่ง ว่าหน้าที่ของคนหนังสือพิมพ์กับหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินนั้นมีลักษณะอย่างหนึ่งเป็นเช่นเดียวกัน นั่นก็คือ หน้าที่ในการสร้างความเข้าใจอันดี และถูกต้องให้เกิดขึ้นในหมู่คนประชาชนทั่วไป การแพร่ข่าวโดยขาดความระมัดระวัง แม้แต่เพียงนิดเดียวก็สามารถทำร้ายทำลายผู้อื่นให้ถึงตายได้ เปรียบเหมือนกับฟองอากาศนิดเดียวแต่ถ้าหลุดเข้าไปในเส้นเลือด ก็สามารถปลิดชีวิตคนได้ทั้งคน

แสดงให้เห็นว่า ทรงเข้าพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อได้อย่างลึกซึ้ง จึงทรงเตือนอยู่เสมอว่า ให้ตระหนักถึงหน้าที่ และงานที่ต้องมีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นี้

ในปีพ.ศ. ๒๕๑๔  เมื่อครั้งที่เสด็จฯ เปิดที่ทำการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ที่ถนนสามเสนได้ทรงมีพระราชดำรัสเตือนไว้เป็นใจความตอนหนึ่งว่า นักหนังสือพิมพ์เป็นผู้เสนอข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น และรวมทั้งเป็นปากเสียงแทนผู้อื่น จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ รอบคอบ สุจริต และยุติธรรม และด้วยความสำนึกรับผิดชอบเป็นพิเศษ

แนวพระราชดำรินี้ จะคงอยู่ในหัวใจสื่อมวลชนทุกสำนัก และทุกสายสาขาในการน้อมนำไปปฏิบัติตลอดไป

ส่วนพระปรีชาสามารถในด้านวรรณกรรม สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนั้น ต่างก็เป็นที่ประจักษ์กันเป็นอย่างดี ทั้งในด้านงานเขียนและงานแปล ปรากฎเป็นหนังสือพระราชนิพนธ์มีเช่น “พระมหาชนก” “ทองแดง” “นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ” เป็นอาทิ ที่แต่ละเรื่องล้วนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในด้านศิลปะวรรณกรรม สมดังที่ได้รับพระราชสมัญญาว่า อัครศิลปิน

อนึ่ง โรงเรียนวังไกลกังวลที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้น เป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการพัฒนาปรับปรุงมาโดยลำดับ นับตั้งแต่แรกตั้ง ทั้งด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และจากเงินพระราชกุศลเป็นรายปี โรงเรียนจึงมีค่าเล่าเรียนถูกมากก็เพราะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงให้โอกาสทางด้านการศึกษา ทรงสร้างโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพและทรงสอนให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในโรงเรียนที่ตนอยู่ ดังพระบรมราโชวาทแก่นักเรียนไกลกังวลที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ในปีหนึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า ถ้าหากไปอยู่ที่ไหนก็ขอให้บอกอย่างภาคภูมิใจว่า จบไปจากโรงเรียนไกลกังวล โรงเรียนบ้านนอกเล็กๆ แห่งนี้

พระราชดำรัสดังว่านี้ จึงเปรียบเสมือนดั่งธงชัยที่นำทางให้กับนักเรียนวังไกลกังวลในทุกรุ่นตลอดมา

ข้าพระพุทธเจ้าในฐานะนักหนังสือพิมพ์ และนักเขียนศิลปินแห่งชาติ และเป็นนักเรียนจากโรงเรียนวังไกลกังวลคนหนึ่ง ซึ่งเคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในนามนักเขียนและสื่อ ๑๕  สถาบัน ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า

นายอัศศิริ ธรรมโชติ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี ๒๕๔๓

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2292 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists