priligy originale online how much do you dilute iv lasix with tamsulosin vs daily cialis daily cialis dosage
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ คำกล่าวแนะนำวิทยากร โดย นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์

คำกล่าวแนะนำวิทยากร โดย นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์

AddThis Social Bookmark Button

เรียน หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ  สืบสานแนวพระราชดำริ

อาจารย์ พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิสราอมันตกุล

และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน

ขณะนี้กระแสเศรษฐกิจพอเพียง/ การพัฒนาประเทศไทยโดยระเบิดจากข้างใน /ได้กระจายลงสู่ชนบทและมีการตื่นตัวกันมากยิ่งขึ้น/ ทำให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ/ ที่ผ่านโครงการเพื่อการพัฒนาแต่ละด้านแก่ประชาชน/ เป็นทางรอดของชนบทและประเทศไทย/ ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเห็นว่าสถานการณ์ในขณะนี้ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ  สืบสานแนวพระราชดำริ/ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะมาปาฐกถาในหัวข้อ “สื่อมวลชนกับการสืบสานพระราชปณิธานในหลวงร.9” คุณชาย

 

เริ่มชีวิตทำงาน โดยเข้ารับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ปฏิบัติงานถวายการรับใช้จวบจนพระองค์เสด็จสวรรคต

คุณชายดิศนัดดายังดำรงตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน

ก่อนหน้านั้นคุณชายเคยรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการสนองพระราชดำริ และผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วย ความยากจน ความไม่รู้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความยั่งยืนของประชากรในพื้นที่

 

ความสำเร็จของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ทำให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลไทย และรัฐบาลต่างประเทศ ให้ดำเนินโครงการขยายผลสู่ประเทศพม่า อัฟกานิสถาน อินโดนีเซีย ล่าสุดเมื่อปี 2556 สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ(UNHCR) ติดต่อขอให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลผู้พลัดถิ่นในศูนย์พักพิงชั่วคราว 9 แห่ง ตลอดแนวชายแดนไทย-พม่า

 

คุณชายดิศนัดดายังได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่ต่างๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ไปก่อตั้ง “มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ” และได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และ ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ซึ่งมีพันธกิจสำคัญ คือ การบูรณาการองค์ความรู้ในโครงการพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่หลายจังหวัด อันเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศไทย โดยเน้นเรื่องน้ำ ดิน และเกษตรกรรม

 

ปัจจุบัน มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ดำเนินโครงการต้นแบบใน 5 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ /น่าน /อุดรธานี/ เพชรบุรี/ อุทัยธานี/ จังหวัดนี้มีสตอร์เบอรี่ที่รสชาติดีมากนะครับ / รวมทั้งขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

จากความสำเร็จข้างต้น ทำให้คุณชายดิศนัดดาได้รับการยกย่องและได้รางวัลจากองค์กรระดับประเทศและระดับสากลอีกหลายรางวัล

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2025 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists