how mych to get lasix is kamagra oral jelly ook voor vrouwen cialis daily use faq cost of lasix for dogs is generic cialis equal to brand cialis
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ เชิญส่งบุคลากรข่าวเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ” รุ่นที่ 9

เชิญส่งบุคลากรข่าวเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ” รุ่นที่ 9

AddThis Social Bookmark Button

เชิญส่งบุคลากรข่าวเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ” รุ่นที่ 9

(Safety Training)


สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้สื่อข่าว ที่ต้องเข้าพื้นที่รายงานข่าวในสถานการณ์ที่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรง มีเหตุระเบิด การก่อวินาศกรรม เหตุจลาจลเกิดขึ้นบ่อยครั้ง การเข้ารายงานข่าวในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติขนาดใหญ่ ทั้งจากน้ำท่วมใหญ่ แผ่นดินไหว สึนามิ เพลิงไหม้รุนแรง หรือตึกถล่ม รวมถึงวิธีการตรวจสอบและจัดการกับข่าวปลอม หรือ Fake News

จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ” รุ่นที่  9 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561  ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น  จ.สระบุรี เพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้แก่สื่อมวลชนเรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งรุนแรง  รวมถึงสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนที่ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง และส่งเสริมให้สื่อมวลชนรายงานข่าวอย่างครบถ้วน รอบด้านภายใต้กรอบจริยธรรม

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย  1.การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว  2.การเข้าทำข่าวในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ 3.ภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและการรายงานข่าวในสถานการณ์อันตราย  4.การช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลเชิงยุทธวิธีในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ

สื่อมวลชนที่สื่อมวลชนที่มีประสบการณ์การทำงานข่าวตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด (ไม่เสียค่าลงทะเบียน)

 

หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 15  มิถุนายน  2561

 

ลงทะเบียนออนไลน์คลิกที่นี่

 

 

 


 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Form



หนังสือน่าอ่าน




จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1568 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists