Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ ผุสดี คีตวรนาถ ประธานชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวฯ ประจำปี 2562-2564

ผุสดี คีตวรนาถ ประธานชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวฯ ประจำปี 2562-2564

AddThis Social Bookmark Button

 

ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชุดที่5 ซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2562-2564 ได้จัดการประชุม ครั้งที่1/2562

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 โดยมีนางผุสดี คีตวรนาถ ประธานชมรมฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม มีมติแต่งตั้งกรรมการตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1. นายเกียรติชัยพงษ์พานิช (รองประธาน) 2.นายสมานสุดโต (รองประธาน) 3.นายบุตรดา ศรีเลิศชัย (เลขานุการ) 4.นายสุขวุฒิ วรธรรม (เหรัญญิก) 5.นายสวิชย์ บำรุงสุข (นายทะเบียน) 6.น.ส.บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ (กรรมการฝ่ายวิชาการ) 7.นายมานะ โอภาส (กรรมการฝ่ายสวัสดิการ) และ 8.นายมงคล บางประภา กรรมการ

ส่วนที่ปรึกษามี 4 คน ประกอบด้วย1.นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร 2.นายแถมสิน รัตนพันธ์ 3.นายบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์และ4.น.ส.วิมลพรรณ ปิตธวัชชีย

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1022 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists