Home ราชดำเนิน เสวนา ราชดำเนินเสวนา-“ถามหาความเป็นธรรมด้านสุขภาพให้คนไทยไร้สถานะ”

ราชดำเนินเสวนา-“ถามหาความเป็นธรรมด้านสุขภาพให้คนไทยไร้สถานะ”

อีเมล พิมพ์ PDF
ดัชนีบทความ
ราชดำเนินเสวนา-“ถามหาความเป็นธรรมด้านสุขภาพให้คนไทยไร้สถานะ”
หน้า 2
AddThis Social Bookmark Button

 

ราชดำเนินเสวนา“ถามหาความเป็นธรรมด้านสุขภาพให้คนไทยไร้สถานะ”
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2553 เวลา 09.30 -12.00 น.
จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ห้องประชุมชั้น  3  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน

09.30 -10.00 น.      ลงทะเบียน
10.00- 12.00 น.      เสวนา “ถามหาความเป็นธรรมด้านสุขภาพให้คนไทยไร้สถานะ”

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นพ.วรวิทย์  ตันติวัฒนทรัพย์
ผอ.โรงพยาบาลอุ้มผาง   จ.ตาก
คุณสุรพงษ์  กองจันทึก
กรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางการแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย วุฒิสภา
นายถวิล  เปลี่ยนศรี
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
คุณชวิดา  วาทินชัย
สื่อมวลชน 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1022 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn