Home ราชดำเนิน เสวนา ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ "ยุคนี้ข้าวยาก หมากแพงจริงหรือ?"-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ "ยุคนี้ข้าวยาก หมากแพงจริงหรือ?"-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

อีเมล พิมพ์ PDF
AddThis Social Bookmark Button

 

ขอเชิญร่วมทำข่าวกิจกรรมราชดำเนินเสวนา  หัวข้อ "ยุคนี้ข้าวยาก หมากแพงจริงหรือ?" วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนัก หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ภายใต้การสนับสนุน ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
ขอเชิญสื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

ราชดำเนินเสวนา  “ยุคนี้ข้าวยาก   หมากแพงจริงหรือ?”
วันอาทิตย์ที่  ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ  ห้องประชุม ชั้น ๒  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย


วิทยากร               
นายยรรยง   พวงราช    ปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายอภิรักษ์   โกษะโยธิน   รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ รมว.พาณิชย์เงา
ดร.นิตินัย    ศิริสมรรถการ  นักวิชาการ อิสระ
นายประพจน์    นันทวัฒนศิริ   ที่ปรึกษาฝ่ายขาย  บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)


ดำเนินรายการโดย                            
นางสาวอมรรัตน์   มหิทธิรุกข์

อุปนายกฝ่ายวิชาการ และเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
พรศรินทร์ ศรีสวัสดิ์(ฝ้าย)
pornsarin  sreesawad (Fay..)
ผู้ประสานงาน โครงการความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน
สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทร02-2438673 โทร สาร 02-6687505
มือถือ  087-1718944 / 087-9253464
E-mail:sreesawad@windowslive.com

 

 

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1431 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn