เชิญร่วมทำข่าว ราชดำเนินเสวนา “รัฐบาลกับการแก้ปัญหาคนจน บทเรียนจากพีมูฟ” อาทิตย์ 19 พ.ค.56

พิมพ์
AddThis Social Bookmark Button

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ  สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

ราชดำเนินเสวนา

“รัฐบาลกับการแก้ปัญหาคนจน บทเรียนจากพีมูฟ”

วันอาทิตย์ที่  ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร


นายสุภรณ์  อัตถาวงศ์
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์

นายประยงค์  ดอกลำไย

ที่ปรึกษา ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

นายกฤษกร  ศิลารักษ์

ผู้ประสานงานขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

นางสุนี   ไชยรส

รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ผู้ดำเนินรายการ

นางสาวจิตติมา  บ้านสร้าง

ที่ปรึกษาชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม