Home ราชดำเนิน เสวนา ราชดำเนินเสวนา เรื่อง “ปฏิรูป กสทช. เพื่อการปฏิรูปสื่อ”-๓ ส.ค. ๕๗ เวลา ๑๐.๐๐น.

ราชดำเนินเสวนา เรื่อง “ปฏิรูป กสทช. เพื่อการปฏิรูปสื่อ”-๓ ส.ค. ๕๗ เวลา ๑๐.๐๐น.

อีเมล พิมพ์ PDF
AddThis Social Bookmark Button

กำหนดการ

โครงการ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย “ปฏิวัติคนข่าว ปฏิรูปสื่อ”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ  สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

และศูนย์ศึกษาจริยธรรม กฎหมาย และนโยบายสื่อ

ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

ราชดำเนินเสวนา

เรื่อง “ปฏิรูป กสทช. เพื่อการปฏิรูปสื่อ”

วันอาทิตย์ที่  ๓  สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร

นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)

นางภัทรา  โชว์ศรี

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๖ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

นางสาวสุวรรณา   สมบัติรักษาสุข

ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและนโยบายสื่อ

ศูนย์ศึกษาจริยธรรม กฎหมาย และนโยบายสื่อ

อาจารย์วรพจน์   วงศ์กิจรุ่งเรือง

อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผู้ดำเนินรายการ นายประดิษฐ์   เรืองดิษฐ์

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2692 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn