หนังสือแบบ e-books โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือประจำปี วันนักข่าว 5 มีนาคม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย