ห้องสมุดสมาคม สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย ,TJA : Thai Journalist Association,สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย https://joomla.tja.or.th/library-tja/86 Tue, 11 May 2021 14:38:47 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th f-8-1-39 คู่มือนักลงทุนหุ้นคุณค่า https://joomla.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/5262-f-8-1-39- https://joomla.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/5262-f-8-1-39-

 

f-8-1-39    คู่มือนักลงทุนหุ้นคุณค่า    
สมพงษ์  สุวรรณจิตกุล (แปล)    
สำนักพิมพ์เกรทไอเดีย

 


https://drive.google.com/open?id=1bPkO2h7a7WjxPHxZ0y6iICZ6XdTlEKqZ

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ Fri, 13 Dec 2019 09:04:53 +0000
f-8-1-38 คิดอย่างไรใหญ่ อย่างอิสราเอล : Start-up Nation https://joomla.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/5260-f-8-1-38-start-up-nation- https://joomla.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/5260-f-8-1-38-start-up-nation-

 

f-8-1-38    คิดอย่างไรใหญ่ อย่างอิสราเอล : Start-up Nation
ปาฎิหาริย์ความสำเร็จทางเศรษฐกิจอิสราเอล

Dan Senor และ Saul Singer เขียน  
ประภัสสร เสวิกุล แปล    
นามมีบุ๊คส์    

2556            

https://drive.google.com/open?id=1XhuMvHl6pAPA6koelYxD23T5Alx88O8S

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ Fri, 13 Dec 2019 08:34:37 +0000
J-11-6-7,c1-3 ปริซึมของภาพถ่าย:การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจำว่าด้วยเหตุการณ์6 ตุลา https://joomla.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/5257-j-11-6-7c1-3-6- https://joomla.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/5257-j-11-6-7c1-3-6-

J-11-6-7,c1-3 ปริซึมของภาพถ่าย:การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจำว่าด้วยเหตุการณ์6 ตุลา

Prism of Photography : Dispersion of Knowledge and Memories of the 6th October Massacre

ดร. ธนาวิ โชติประดิษฐ์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย/คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีพิมพ์ 2562

 

คำค้น

ภาพเหตุการณ์6 ตุลา

 

ภาพหน้าปก

https://drive.google.com/open?id=15aGZkI01XsZBKMUa1NN9YBg6dvfifVcV

]]>
peerapat_d@yahoo.com (peerapat) หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ Fri, 13 Dec 2019 05:02:34 +0000
h-10-5-19_พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ https://joomla.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/5144-h-10-5-19 https://joomla.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/5144-h-10-5-19 h-10-5-19    พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ

วิรัชต์ แสงดาวฉาย

กลุ่มสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2562

เรียนรู้พื้นฐานการเขียนข่าว ประเด็นข่าว

ข่าว การทำข่าว การเขียนข่าว

 

ภาพหน้าปก

https://drive.google.com/open?id=1WlC95xeIPfkhHgxAcb9Q7wGj3fEID1_Z

 

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ Fri, 09 Aug 2019 02:16:22 +0000
h-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ https://joomla.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/5145-h-10-5-18 https://joomla.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/5145-h-10-5-18 h-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ

วิรัชต์ แสงดาวฉาย

กลุ่มงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2562

ฝึกถ่ายรูปให้มีสายตาเหมือนช่างภาพ

ถ่ายรูป เทคนิคการถ่ายรูป

 

ภาพหน้าปก

https://drive.google.com/open?id=129K-xYNiuGdWtdBD3jIABwENY1JV8iDF

 

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ Fri, 09 Aug 2019 02:13:59 +0000
j-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕ https://joomla.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4586-j-11-6-2- https://joomla.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4586-j-11-6-2- j-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕

รวมเล่มบันเทิงสารคดีเขียนโดย  หม่อมหลวง ชัยนิมิตร นวรัตน

จากคอลัมน์ "ประวัติศาสตร์มีชีวิต" ในนิตยสารสกุลไทย

พิมพ์ครั้งที่ 2  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 2560

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ Fri, 22 Dec 2017 11:20:53 +0000
k-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร https://joomla.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4584-k-12-5-19- https://joomla.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4584-k-12-5-19- k-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เจ้าของ  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม

ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3  สิงหาคม 2560

 

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ Fri, 22 Dec 2017 11:12:50 +0000
k-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ https://joomla.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4581-k-12-5-20- https://joomla.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4581-k-12-5-20- k-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ และเรื่องหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง

เจ้าของ  ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์

โรงพิิมพ์  คุรุสภาลาดพร้าว 2249

ปีพิมพ์  ครั้งที่ 1 พศ. 2543

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ Fri, 22 Dec 2017 11:05:04 +0000
k-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา https://joomla.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4582-k-12-5-21- https://joomla.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4582-k-12-5-21- k-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

เจ้าของ   สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

โรงพิมพ์  บ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จก. (มหาชน)

ปีพิมพ์  พศ. 2559

 

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ Fri, 22 Dec 2017 11:00:57 +0000
f-8-2-1_หุ่นน้ำเวียดนาม https://joomla.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4410-f-8-2-1 https://joomla.tja.or.th/library-tja/86-2009-09-10-04-32-54/4410-f-8-2-1 f-8-2-1_หุ่นน้ำเวียดนาม

ผู้แต่ง   ศิลปกิจ  ตี่ขันติกุล

จัดพิมพ์โดย  กองทุนอินทร์-สม  เพื่อการวิจัยทางมานุษยวิทยา

ปีพิมพ์  ธันวาคม 2546

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ Mon, 19 Jun 2017 06:48:39 +0000