มอบรางวัลประกวดการแสดง “จริยธรรม สื่อมวลชน”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดประกวดแสดง “จริยธรรม สื่อมวลชน” พร้อมเปิดตัวหนังสือบันทึกภาพเหตุการณ์การชุมนุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน เผด็จการ (นปช.)  “หมายเหตุประเทศไทย รศ. ๒๒๙” และเวทีสนทนา  "ภาพข่าวเล่าเรื่อง กระเทาะเปลือกคนหลังเลนส์"  เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๔  ปี  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ซึ่งจะจัดระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๔  มิถุนายน ๒๕๕๔ ชั้นสอง ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ผลการประกวดมีดังนี้  ชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลที่ 1 เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัลคือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเงินรางวัลสถาบันละ  ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

เวทีสนทนา  "ภาพข่าวเล่าเรื่อง กระเทาะเปลือกคนหลังเลนส์" สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับชมรมช่างภาพการเมืองจัดเวทีเสวนาเพื่อ เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตช่างภาพ โดยมีวิทยากรประกอบด้วย กิจกรรมบนเวที "ภาพข่าวเล่าเรื่อง กระเทาะเปลือกคนหลังเลนส์" โดย นายฉลาด  จันทร์เดช ช่างภาพ หนังสือพิมพ์ มติชน  นายโกศล  นาคาชล    ช่างภาพ หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ นางสาวประเสริฐ  ขวัญมา  ช่างภาพ หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ และนายมานพ  ทิพย์โอสถ   ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และบรรณาธิการหนังสือฯ

 

เปิดตัวหนังสือบันทึกภาพเหตุการณ์การชุมนุมแนวร่วม ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปช.)  “หมายเหตุประเทศไทย รศ. ๒๒๙” ซึ่ง เป็นหนังสือภาพที่บรรดาช่างภาพหนังสือพิมพ์ทุกสำนักร่วมกันเลือกกว่าหมื่น ภาพ จนเหลือสามร้อยกว่าภาพ โดยจะมีการจำหน่ายหนังสือภาพในงานดังกล่าวที่บูทสมาคมนักข่าวนักหนังสือ พิมพ์แห่งประเทศไทยในราคาพิเศษด้วย