Home ราชดำเนิน เสวนา ๙ มิ.ย.๖๐-ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานราชดำเนินเสวนา หัวข้อ "ข่าวเปรี้ยว ข่าวเปรี้ยง ! สะท้อนความป่วยไข้ของสังคมไทย ?”

๙ มิ.ย.๖๐-ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานราชดำเนินเสวนา หัวข้อ "ข่าวเปรี้ยว ข่าวเปรี้ยง ! สะท้อนความป่วยไข้ของสังคมไทย ?”

อีเมล พิมพ์ PDF
AddThis Social Bookmark Button

 

 

ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

"ข่าวเปรี้ยว  ข่าวเปรี้ยง !

สะท้อนความป่วยไข้ของสังคมไทย ?

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๐   เวลา ๙.๓o - ๑๒.oo น

ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(ตรงข้ามวชิรพยาบาล  ถนนสามเสน)

เวลา ๙.๓๐  น.     ลงทะเบียน

เวลา ๑๐.๐๐ น.     ราชดำเนินเสวนา

ปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

ดร. วรัชญ์ คุรจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วริษฐ์  ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการเว็บ ผู้จัดการออนไลน์

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย   

ปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร โฆษก และกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวฯ

 

 

เพจ –สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ติดตามการถ่ายทอดสดที่ https://www.facebook.com/activityoftja/


 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1621 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn