คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2548

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2548

 

1 ผุสดี  คีตวรนาฎ นายกสมาคม ซิงจงเอี๋ยน
2 ประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ อุปนายกฝ่ายบริหาร มติชน
3 วิมลพรรณ  ปีตธวัชชัย อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ไทยโพสต์
4 นงค์นาถ  ห่านวิไล อุปนายกฝ่ายวิชาการ กรุงเทพธุรกิจ
5 บุญรัตน์  อภิชาตไตรสรณ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ คมชัดลึก
6 เทพไชย  วิโนทัย อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ เดลินิวส์
7 ภัทระ  คำพิทักษ์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ โพสต์ทูเดย์
8 ธีรเดช  เอี่ยมสำราญ เลขาธิการ ประชาชาติธุรกิจ
9 อิศรินทร์  หนูเมือง รองเลขาธิการ ประชาชาติธุรกิจ
10 อมรรัตน์   มหิธิรุกข์ รองเลขาธิการ บางกอกโพสต์
11 นาตยา  เชษฐโชติรส เหรัญญิก บางกอกโพสต์
12 ปกรณ์  รัตนทรัพย์ศิริ นายทะเบียน เดลินิวส์
13 พิเชษฐ์   ชูรักษ์ กรรมการ โพสต์ทูเดย์
14 ปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์ กรรมการ ไทยรัฐ
15 ธนจักร  กมล กรรมการ สยามรัฐ