มอบทุนการศึกษาในระดับ ปวช. ให้บุตร-ธิดา สมาชิก โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์

มอบทุนการศึกษาในระดับ ปวช. ให้บุตร-ธิดา สมาชิก

 

วันนี้ (๒๗ ม.ค.) นายวันชัย วงศ์มีชัย  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคนีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จะมอบทุนการศึกษาให้บุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ศึกษาต่อในระดับ ปวช. ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น ๔  ประเภท คือ

 

1.       ทุนสมเด็จเจ้าฟ้า เป็นทุนการศึกษาระดับ ปวช. จำนวน ๕ ทุน ผู้รับทุนต้องเป็นบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕  เรียนฟรีตลอดหลักสูตร มูลค่าทุนรวม ๑๐๒,๐๐๐ บาท

2.       ทุนภาษาดี จำนวน ๑ ทุน  ผู้รับทุนต้องเป็นบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓ ศึกษาต่อในหลักสูตร Mini Chinese Program สาขาการท่องเที่ยว  มูลค่าทุนรวม ๒๒๘,๐๐๐ บาท

3.       คูปองส่วนลด ในระดับ ปวช.และปวส.ภาคภาษาไทย มูลค่า ๕๐ % จำนวน ๑๐ ทุน

4.       คูปองส่วนลด ในระดับ ปวช.และปวส.ภาคภาษาอังกฤษ  มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท  จำนวน ๕ ทุน

สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ผู้สนใจสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ โทร. ๐๒-๒๔๓-๘๖๗๓  หรือทาง www.tja.or.th สามารถยื่นขอทุนได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙และจะประกาศผลการพิจารณาทุนวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

(ดาวโหลด ประกาศและใบสมัคร)