พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

 

 

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ และนางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2559 จำนวน 95 ทุน ๆละ 4,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 380,000 บาท และมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องอีก 10 ทุนโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย