สมาคมนักข่าวฯ จัดอบรมอาชีพเสริม “เลี้ยงไส้เดือน- จิ้งหรีด” (17 กันยายน 2559)


ตามที่ท่านได้สมัครเข้าร่วมอบรมอาชีพเสริม “เลี้ยงไส้เดือน- จิ้งหรีด” ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559  เวลา 08.30 – 17.00 น.  ณ Unclereefarm เพชรเกษม 46 แยก 1 (การเลี้ยงไส้เดือน) และ นนท์ปวิธ ฟาร์ม จังหวัดนครปฐม (การเลี้ยงจิ้งหรีด)  
ขดนัดหมายการเดินทางดังนี้
1.      สำหรับผู้ที่เดินทางเอง พบกันที่  Unclereefarm เวลา 09.00 น.
2.      สำหรับผู้ที่เดินทางกับรถตู้สมาคมฯ พบกันที่สมาคมฯ เวลา 07.30 น.

หากท่านมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ กรุณาแจ้งกลับมาที่อีเมล์นี้ได้เลยค่ะhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100009634278668  นนท์ปวิธ ฟาร์ม จิ้งหรีด นครปฐม
https://www.facebook.com/unclereefarm.page/?fref=ts  ฟารม์ไส้เดือน

 

 

 

 

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์  สมาคมนักข่าวฯ จัดอบรมอาชีพเสริม

“เลี้ยงไส้เดือน- จิ้งหรีด”

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดอบรมอาชีพเสริม“เลี้ยงไส้เดือน- จิ้งหรีด” ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559  เวลา 08.30 – 17.00 น.  ณ Unclereefarmเพชรเกษม 46 แยก 1 (การเลี้ยงไส้เดือน) และ นนท์ปวิธ ฟาร์ม จังหวัดนครปฐม (การเลี้ยงจิ้งหรีด)  ไม่เสียค่าลงทะเบียน  โดยสมาคมจะจัดพาหนะรับส่ง อาหารว่างและอาหารกลางวัน ให้ รับจำนวนจำกัด เฉพาะสื่อมวลชนที่สนใจ

ทุกท่านจะได้เห็นทุกขั้นตอนของการเลี้ยงไส้เดือนและจิ้งหรีด รวมทั้งแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมด้วยการเลี้ยงไส้เดือน หรือจิ้งหรีดจำหน่าย

สำหรับสมาชิกฯที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 กันยายน 2559  จำนวน 30 ท่าน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดและ ลงทะเบียนที่ www.tja.or.th โทร. 02-668-9422

 

https://goo.gl/forms/j0Wk1qwnhK771Mx23

ลงทะเบียน อบรมอาชีพ "เลี้ยงไส้เดือน-จิ้งหรีด"docs.google.comฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดอบรมอาชีพ "เลี้ยงไส้เดือน-จิ้งหวีด" วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 8.30-17.00 น. (ลงทะเบียนภายในศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559) ณ Unclereefarm เพชรเกษม 46 แยก 1 (การเลี้ยงไส้เดือน) และนนท์ปวิส ฟาร์ม จังหวัดนครปฐม (การเลี้ยงจิ้งหวีด)