๑๓ พ.ย.องค์กรวิชาชีพสื่ออาลัยและรำลึกถึง “พระเจ้าอยู่หัว ร.๙”

 

 

 

นิทรรศการ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙

 

 

 

๑๓ พ.ย.องค์กรวิชาชีพสื่ออาลัยและรำลึกถึง "พระเจ้าอยู่หัว ร.๙"

องค์กรวิชาชีพสื่อ รวมใจแสดงความอาลัย “พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙” วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ร่วมจุดเทียน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อวงการสื่อมวลชนไทย

ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดงาน "รวมใจคนสื่อน้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัย“พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙” ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

เวลา ๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียน  ๑๗.๐๐ น. บรรเลงไวโอลิน เพลงพระราชนิพนธ์  ๑๗.๓๐ น. นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธาน มูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลัย และนายมานิจ สุขสมจิตร ประธาน มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อวงการสื่อมวลชน

เวลา ๑๗.๔๕ น. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  ศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรท์  และนายอัศศิริ ธรรมโชติ ศิลปินแห่งชาติและนักเขียนซีไรท์ อ่านบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง จากนั้น ๑๘.๐๐ น. สื่อมวลชนยืนสงบนิ่งร่วมกัน ๘๙ วินาที และเวลา ๑๘.๑๑ น. จุดเทียนและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คำกล่าวรายงาน โดยนายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

คำกล่าวรายงาน นายอัศศิริ ธรรมโชติ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี ๒๕๔๓

คำกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายมานิจ สุขสมจิตร ประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย