สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับสภากาชาดไทยจัดทำโครงการบริจาคโลหิตครั้งที่ ๖ เพื่อบำเพ็ญกุศลศตมวาร พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

 

 

เรียน  ผู้ร่วมร่วมบริจาคโลหิตเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน)ทุกท่าน

 

ตามที่ท่านได้แจ้งความจำนงร่วมบริจาคโลหิตเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน) พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 25 มกราคม  2560  เวลา 10.00 น. ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังค์ ขอชี้แจงขั้นตอนการบริจาคโลหิต ดังนี้ค่ะ

1.       หากท่านมาถึงก่อนเวลา ท่านสามารถลงทะเบียนบริจาคเลือดตามขั้นตอนปกติกับสภากาชาดไทยได้เลย

2.       ในเวลา 10.00 น. ขอเชิญทุกท่านมารวมกันที่จุดลงทะเบียนของสมาคมฯ เพื่อลงทะเบียนรับร่มที่ระลึกและบัตรบีทีเอส และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน  หลังจากนั้นแยกย้ายกันไปบริจาคโลหิตตามกระบวนการของสภากาชาดไทยในลำดับต่อไป

3.       แล้วพบกันค่ะ

พร้อมกันนี้ได้แนบข้อควรปฏิบัติก่อนและหลังบริจาคโลหิตมาด้วยค่ะ

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์  เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายองค์กรวิชาชีพสื่อ จะจัดทำโครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทยขึ้นในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เป็นการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบกำหนดศตมวาร (๑๐๐ วัน) พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.tja.or.th โดยสมาคมได้จัดเตรียมร่มที่ระลึกและบัตรรถไฟฟ้าบีทีเอส ๖๐ ปี สมาคมฯ ไว้มอบให้สำหรับสื่อมวลชนที่มาร่วมบริจาคเลือดในครั้งนี้ด้วยลงทะเบียนออนไลน์ร่วมบริจาคโลหิต
https://goo.gl/forms/Z0wWU9so3MUQQ2jM2