ต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากราชอาณาจักรกัมพูชา

ต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากราชอาณาจักรกัมพูชา

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  และกรรมการบริหารสมาคมฯ  ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๗  คน โดยมีMr. Pen Bona President of Club of Cambodian Journalists (CCJ) and Editor-in-Chief of PNN เป็นหัวหน้าคณะ วันพุธที่ ๑ – วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐