เติมกำลังใจนักข่าวอาวุโส-นายสุเทพ พุทธิวรกฤต

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบเงินจากกองทุน “เพื่อเพื่อน” จำนวน 10,000 บาท ให้กับ นายสุเทพ  พุทธิวรกฤต นักข่าวอาวุโส อายุ 78 ปี ที่ประสบอุบัติเหตุล้มจมูกหัก เพื่อเป็นการเติมกำลังใจนักข่าวอาวุโส  เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2560  ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย