แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need)

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need)

 

โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

 

วัตถุประสงค์:  แบบสำรวจชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลที่ได้จากการสำรวจไปจัดทำโครงการฝึกอบรมที่เหมาะสม

และสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรด้านสื่อมวลชน

กรุณากรอกข้อมูลผ่านลิงค์แบบฟอร์มนี้ หรือที่หน้าเว็บ

https://goo.gl/forms/uaG0N2AHlvApczZ02

 

 


Loading...