ต้อนรับสื่อมวลชนจีนที่มาเยือนประเทศไทย

ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวพร้อมด้วยกรรมการบริหาร สมาคมฯ ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจีนที่มาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกสมาคมฯในโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-จีน โดยมี Mr. Gong Zhengwen Vice President , All-China Journalists Association-ACJA and Editor-in-Chief of Hunan Daily เป็นหัวหน้าคณะ


โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-จีน เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Thai Journalists Association-TJA) กับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (All-China Journalists Association-ACJA ) เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ (ค.ศ.1999) โดยการริเริ่มของนางผุสดี คีตวรนาฏ กรรมการบริหาร สมาคมฯ และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ซิงจ๋งเอี๋ยนในขณะนั้น