สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดอบรมความรู้พื้นฐานภาษาอินโดนีเซียสำหรับสื่อมวลชน

เปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอินโดนีเซีย
ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร. อนุชา เจริญโพธิ์
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ  สมาคมฯ และชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานภาษาอินโดนีเซียสำหรับสื่อมวลชน” โดยมี โชติหทัย โชคพิบูลการ Associate Director Enterprise Brand Communications Public Communications (SCG) ดร. ผ่องพรรณ  ไพพรรณรัตน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ผลิตภัณฑ์โกแฮร์) MR.DODO SUDRAJAT Minister Counsellor (สถานทูตอินโดนีเซีย) ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อ 6 สิงหาคม 2560 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สนับสนุนการอบรมโดย เครือเอสซีจี ผลิตภัณฑ์โกแฮร์ และ ปตท.)

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดอบรมความรู้พื้นฐานภาษาอินโดนีเซียสำหรับสื่อมวลชนดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   www.tja.or.th


นายอนุชา เจริญโพธิ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวฯ โดยการสนับสนุนจากเครือเอสซีจี  จะจัดอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาอินโดนีเซียสำหรับสื่อมวลชนขึ้นทุกวันอาทิตย์ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม  – วันอาทิตย์ที่  15 ตุลาคม 2560   โดยมีเวลาเรียนรวม 30 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 10 สัปดาห์ หลักสูตรจะเน้นทักษะการอ่านและการสนทนา (Introduction to Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia Alphabets,Greeting & Introduction, Family, Hobby and Occupation, Food and Drink, Position, Direction and Location, Daily Activities, Shopping, Travelling,At the Hospital  สอนโดย Ms. Yanti Ovina Limiarti(ชาวอินโดนีเซีย)  อาจารย์ประจำศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมที่จบหลักสูตรและผ่านการสอบวัดผลที่ได้คะแนนสูงสุด 2 คน จะได้รับทุนเดินทางไปศึกษาดูงานและปฏิบัติงานข่าวในองค์กรสื่อมวลชนในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นระยะเวลา 7 วัน  โดยสมาคมฯจะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงให้

 

สำหรับสื่อมวลชนที่มีประสบการณ์การทำงานข่าวไม่น้อยกว่า 2  ปี และมีอายุไม่เกิน 50 ปี และต้องไม่เคยผ่านการอบรมภาษาอินโดนีเซียในสถาบันใดๆ มาก่อน  สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กรกฎาคม  2560 โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   www.tja.or.th Email;tjareporter@gmail.com ไม่เสียค่าลงทะเบียน  (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนวันจันทร์ที่ 31  กรกฎาคม 2560)


ดาวโหลดใบสมัคร (doc) (pdf)