6องค์กรวิชาชีพสื่อจะแถลงข่าวการออกแถลงการณ์

6 องค์กรวิชาชีพสื่อจะแถลงข่าวการออกแถลงการณ์แสดงท่าทีต่อข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ข้อ 11 ว่าด้วย ”มาตรการเพื่อมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิด...” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook และช่องยูทูป สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาขอเชิญเพื่อนสื่อมวลชนร่วมรับฟังและเผยแพร่ข่าวการออกแถลงการณ์ ดังกล่าว

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

 14  กรกฎาคม 2564

ลิงค์เพจ facebook สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ฯ

ลิงค์ยูทูป Youtube สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ฯ