พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา  ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายมงคล  บางประภา  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2563  จำนวน  82  ทุน ๆละ 4,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 328,000 บาท  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กรณีที่ไม่ได้มารับทุนในวันที่ 4 มีนาคม 2563 สมาชิกต้องติดต่อขอรับทุนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งแต่ วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป (เนื่องจากสมาคม ฯ ต้องจัดทำบัญชีผู้มารับทุนด้วยตนเองให้แล้วเสร็จก่อน)