เรียน สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง

 

เรียน   สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง


ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ฯ อยู่ระหว่างการจัดทำทำเนียบบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนต่อเนื่องโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี  จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนมูลนิธิเอสซีจี) กรุณากรอกข้อมูลตามลิงค์ด้านล่าง เพื่อสมาคมฯจะได้จัดส่งข้อมูลสวัสดิการด้านทุนการศึกษาระดับต่างๆ ไปให้ในโอกาสต่อไป

กรอกข้อมูลลงทะเบียนลิงค์นี้
https://forms.gle/Cmb4zyvf3UXMphom6

 

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปี 2551-ปัจจุบัน