มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อให้กำลังใจแก่เพื่อร่วมอาชีพสื่อมวลชนที่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

วันนี้(21 พ.ค.) สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เดินทางไปมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อให้กำลังใจแก่เพื่อร่วมอาชีพสื่อมวลชนที่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยมีคุณประวิทย์ มาลีนนท์ ผู้บริหารช่อง 3 รับกระเช้าดอกไม้จากผู้แทนองค์กร อาทิ คุณวสันต์ ภัยหลักลี้ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย คุณประสงค์ รัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คุณสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และกรรมการองค์กรสื่ออีกหลายคน