สมาคมนักข่าวฯ มอบของที่ระลึก พีอาร์ช่วยประสานงานวันนัข่าว 2553

(Verve Thailand)

 

(แอ็คเซส เซ็นเตอร์)
นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  มอบของที่ระลึกให้กับบริษัท แอ็คเซส เซ็นเตอร์ และVerve Thailand ที่ให้ความร่วมมือและประสานงาน งานวันนักข่าว 5 มีนาคม 2553  55th Thai Journalists Anniversary