คณะผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บ.ส.ส.) รุ่นที่ 1

คณะผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บ.ส.ส.) รุ่นที่ 1 แสดงความยินดีกับนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 13 ประจำปี 2554