โรงพยาบาลกรุงเทพนำคณะแพทย์ตรวจสุขภาพให้สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

 

โรงพยาบาลกรุงเทพนำคณะแพทย์ตรวจสุขภาพให้สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555  นพ. พงศกร  จินดาวัฒนะ  แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว นำคณะแพทย์  คุณศิริพร  ศรีสันต์  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด ร โรงพยาบาลกรุงเทพ นำคณะแพทย์มาตรวจสุขภาพให้กับนักข่าวสมาชิกสมาคม โดยมีนายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ เนื่องในงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2555 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย