ส.นักข่าวต้อนรับคณะสื่อสปป.ลาวในโอกาสเยือนไทย เชื่อมสัมพันธ์2ชาติเป็นปีที่25 พร้อมเข้าประชุมกับเครือข่ายบก.นสพ.ภาคอีสาน เห็นพ้องกระชับสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้น เล็งจัดเวทีให้พบปะปีละครั้ง

ส.นักข่าวต้อนรับคณะสื่อสปป.ลาวในโอกาสเยือนไทย เชื่อมสัมพันธ์2ชาติเป็นปีที่25 พร้อมเข้าประชุมกับเครือข่ายบก.นสพ.ภาคอีสาน เห็นพ้องกระชับสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้น เล็งจัดเวทีให้พบปะปีละครั้ง

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม นายชวรงค์ ลิมปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าว ฯ เดินทางไปต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากสมาคมนักข่าวแห่งสปป.ลาว ที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย ในการโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม ตามโครงการกระชับความสัมพันธ์ของสมาคมนักข่าวทั้ง2ประเทศ

จากนั้นนายชวงรงค์นำคณะสื่อมวลชนจากสปป.ลาว ประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน ที่โรงแรมประจักตรา จังหวัดอุดรธานี โดยนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้กล่าวในการประชุมว่า โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ของสมาคมนักข่าว2ชาติ มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530 รวมแล้วเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี ที่มีความสัมพันธ์ด้วยการเดินทางไปมาหาสู่กันปีละ1ครั้ง

ด้านนายบัวละพัน รองประธานสมาคมนักข่าวแห่งสปป.ลาว ในฐานะหัวหน้าคณะสื่อจากสปป. ลาว กล่าวถึงการเดินทางมาเยือนประเทศไทยว่า  สมาคมนักข่าวทั้ง2ประเทศมีการพัวพัน(ติดต่อเชื่อมสัมพันธ์)กันมายาวนาน มีการแลกเปลี่ยนไปมาหาสู่เดือนละครั้งและการที่จะมีการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2015 นั้นก็จะช่วยให้การพัวพันของสองชาติส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์ของกันและกันได้เป็นอย่างดี

ขณะที่เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน จากหลายจังหวัด อาทิ อุดรธานี อุบลราชธานี สกลนคร เลย นครพนม นครราชสีมาฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาคมนักข่าวแห่งสปป.ลาว พร้อมกับเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนนักข่าวของกันและกันเพื่อไปศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้วิธีการทำข่าว เทคนิคและเทคโนโลยี จะได้นำกลับมาปรับใช้กับสื่อของตัวเอง รวมทั้งเสนอให้มีการพบปะกันหรือไปเยี่ยมชมระหว่างเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสานกับตัวแทนสมาคมนักข่าวแห่งสปป.ลาว เนื่องจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ติดต่อกับชายแดนสปป.ลาวทั้งสิ้น ซึ่งหากเป็นไปได้ขอให้มีการจัดปีละ1ครั้ง เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยจะขอให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยช่วยในเรื่องของการประสานงานอีกทางหนึ่ง

ด้านนายบัวละพัน เป็นตัวแทนสมาคมนักข่าวแห่งสปป.ลาว กล่าวว่า ยินดีที่จะมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน และมีความเป็นไปได้ที่จะมีการพบปะกันตามข้อเสนอดังกล่าว เพราะแต่ละแขวงของสปป.ลาวนั้นมีแผนกแถลงข่าวของตัวเอง แต่ทั้งนี้ขอให้ทางเครือข่ายฯประสานงานกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯในการช่วยประสานกับทางสปป.ลาวด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นในช่วงเย็นวันเดียวกันนายชวรงค์ได้นำคณะของสปป.ลาว นั่งเครื่องบินจากท่าอากาศยานอุดรธานีมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อมาทำกิจกรรม และในช่วงค่ำทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้เลี้ยงต้อนรับคณะจากสปป.ลาว ที่ร้านทีเฮ้าส์ ถนนวิภาวดีฯ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสมาคมนักข่าวฯมาร่วมงานจำนวนมาก อาทิ นายกสมาคมนักข่าวฯ นายจักรกฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา ฯ