สมาคมนักข่าวฯ เยี่ยมไข้ให้กำลังใจนายสกล สนธิรัตน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 นางสาวอมรรัตน์  มหิทธิรุกธ์ เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมร่วมกัน ไปเยี่ยมไข้และให้กำลังใจนายสกล  สนธิรัตน ช่างภาพหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ที่ล่มป่วยขณะปฏิบัติหน้าที่  พร้อมกับให้กำลังใจญาติของนายสกล  สนธิรัตน