สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย    มอบสินไหมมรณกรรม

18  ธันวาคม 2556       นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์     นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ   มอบสินไหมมรณกรรม   จำนวนเงิน  100,000.-  บาท  ให้แก่   ผู้รับประโยชน์   นางปณิตา  รุ่งเรืองกุล  ภรรยา  และนางปริตรภา  พลับศิริ    ธิดา    ของนายสุจินต์  รุ่งเรืองกุล    สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อเร็ว ๆ นี้     สมาคมนักข่าวนักหนังหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ  ได้ทำประกันชีวิตกลุ่มให้สมาชิกสมาคมฯ  กับ  บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด