ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าว รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2556 และ งาน 5 มีนาคม วันนักข่าว ครบรอบ 59 ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

ภาพบรรยายกาศ งาน 5 มีนาคม วันนักข่าว ครบรอบ 59 ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

 

 

ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าว รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2556

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มูลนิธิอิศรา อมันตกุลและชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมได้จัดการประกวดข่าวยอดเยี่ยมและภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัล “อิศรา อมันตกุล และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ประจำปี 2556 โดยมีพิธีมอบรางวัลผลการประกวดประเภทต่างๆ ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 19.00 น.  ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล  ถนนศรีอยุธยา สำหรับผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายทั้งภาพและข่าว มีดังนี้

รางวัลอิศรา อมันตกุล  ประเภทข่าว มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 15 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ ผลงานข่าวที่เข้ารอบ 6 ข่าวสุดท้ายได้แก่          1. เปิดโปงขบวนการทุจริตข้าวถุง ๒.๕ ล้านตัน นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 2. ผ่าขบวนการทุจริต ครูผู้ช่วย อัปยศครั้งใหญ่วงการศึกษาไทย นสพ.มติชน 3.เปิดโปง มหาอลัชชี เณรคำ ขี่เจ๊ตบิณฑบาตติดแบรนด์หรูมั่ว ๘ สีกา นสพ.มติชน 4. กระชากหน้ากากขบวนการขี้ฉ้อ สร้าง ๓๙๖ โรงพัก-สัญญา ๕ พันล้านล่ม นสพ.มติชน 5. ข่าวกระชากหน้ากาก ตำรวจร่วมขบวนการค้านอแรด-งาช้างข้ามชาติ นสพ.เดลินิวส์ 6. เปิดโปง อภ.สต็อกวัตถุดิบพาราฯ  ๑๔๘ ตัน แฉปัญหาโรงงานวัคซีน-โรงงานผลิตยา นสพ.เดลินิวส์

ผลการตัดสินประจำปี 2556 รางวัลยอดเยี่ยมได้แก่ ผลงานข่าว “เปิดโปงขบวนการทุจริตข้าวถุง ๒.๕ ล้านตัน” นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล 50,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่ผลงานข่าว  “ผ่าขบวนการทุจริต ครูผู้ช่วย อัปยศครั้งใหญ่วงการศึกษาไทย” นสพ.มติชน และผลงานข่าว “ข่าวกระชากหน้ากาก ตำรวจร่วมขบวนการค้านอแรด-งาช้างข้ามชาติ” นสพ.เดลินิวส์ ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบโล่ห์

รางวัลอิศรา อมันตกุล  ประเภทภาพข่าว มีผลงานภาพข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 57 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 8  ฉบับ ผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบ 5 ภาพสุดท้ายได้แก่  1. “ท่านผู้ทรงเกียรติ” ถ่ายโดยนายชนัสถ์ กตัญญู นสพ. บางกอกโพสต์ 2. "ให้กำลังใจ" ถ่ายโดยนายอภิชิต จินากุล นสพ. บางกอกโพสต์ 3. "น้ำใจ " ภาพโดยนายกิตติพงษ์  มณีฤทธิ์               นสพ. เดลินิวส์ 4. "ตื้บน่วม" ถ่ายโดยนายศาสนะ  ศิริลาภ นสพ.เดลินิวส์ และ 5. "ลูกห่วงแม่" ภาพโดยนายวรวิทย์ พุ่มพวง นสพ. คมชัดลึก

ผลการตัดสินภาพข่าวรางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2556 รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่  1. "น้ำใจ " ถ่ายโดย นายกิตติพงษ์  มณีฤทธิ์  นสพ. เดลินิวส์ ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล 50,000 บาท ส่วนรางวัลดีเด่นมี 1 รางวัล ได้แก่ ภาพข่าว  "ลูกห่วงแม่" ภาพโดย นายวรวิทย์ พุ่มพวง นสพ. คมชัดลึก ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ได้แก่ผลงาน  ภาพข่าว “ท่านผู้ทรงเกียรติ” ถ่ายโดยนายชนัสถ์ กตัญญู นสพ. บางกอกโพสต์ ภาพข่าว "ให้กำลังใจ" ถ่ายโดยนายอภิชิต จินากุล นสพ. บางกอกโพสต์ และภาพข่าว  "ตื้บน่วม" ถ่ายโดยนายศาสนะ  ศิริลาภ นสพ.เดลินิวส์ ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล รางวัลละ  10,000 บาท  นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร  ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบโล่ห์

 

รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินรางวัลโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 4  ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 3  ฉบับ   1. ล้างอิทธิพลเถื่อนรุกป่าต้นน้ำ โป่งน้ำร้อน นสพ.ไทยรัฐ  2.พะเยาโมเดลปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรหรือ เอื้อนายทุน นสพ.ไทยรัฐ 3. งัดกฏหมายล้อมคอก ไล่บี้เพิ่มโทษกำราบค่าซากสัตว์ป่าข้ามชาติ นสพ. เดลินิวส์ 4. ปลุกสำนึก ลำปาง ฟื้นแม่วัง สายน้ำแห่งชีวิต นสพ. ลานนาโพสต์ จังหวัดลำปาง

 

ผลการตัดสินข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประจำปี 2556  ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย 2  รางวัล ได้แก่ผลงาน ข่าว “พะเยาโมเดล” ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรหรือเอื้อนายทุน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และข่าว ปลุกสำนึก ลำปาง ฟื้น “แม่วัง” สายน้ำแห่งชีวิต  หนังสือลานนาโพสต์ จ.ลำปาง ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท นายจตุพร บุรุษพัฒน์ .อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบเงินรางวัล และนายพิเชษฐ์ ชูรักษ์  ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์มอบโล่รางวัล

นอกจากการประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าวทั้ง 3 ประเภทแล้ว ในงานยังมีการอภิปรายพิเศษหัวข้อ “วาระประเทศไทย ล้างคอรัปชั่น ปฏิรูปประเทศ” โดย  นายสมพล เกียรติไพบูลย์            รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ           อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินรายการโดยดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ข่าว 6 ข่าวเข้ารอบสุดท้าย

ลำดับที่ หน้าปก ชื่อข่าว (ดาวโหลดย่อข่าว)
สังกัด
1

 

เปิดโปงขบวนการทุจริตข้าวถุง 2.5 ล้านตัน

ดาวโหลดยอ่ข่าว

 

รางวัล ข่าวยอดเยี่ยม

ฐานเศรษฐกิจ
2

ข่าวกระชากหน้ากาก ตำรวจร่วมขบวนการค้านอแรด-งาช้างข้ามชาติ

รางวัล ชมเชย

เดลินิวส์
3
ข่าวเปิดโปง อภ.สต็อกวัตถุดิบพาราฯ 148ตัน แฉปัญหาโรงงานวัคซีน-โรงงานผลิตยา
เดลินิวส์
4

ข่าวผ่าขบวนการทุจริต ครูผู้ช่วย อัปยศครั้งใหญ่วงการศึกษาไทย

รางวัล ชมเชย

มติชน
5
ข่าวเปิดโปง มหาอลัชชี เณรคำ ขี่เจ๊ตบิณฑบาตติดแบรนด์หรูมั่ว 8สีกา
มติชน
6
ข่าวกระชากหน้ากากขบวนการขี้ฉ้อ สร้าง 396 โรงพัก-สัญญา 5 พ้นล้านล่ม
มติชน

 

ภาพเข้ารอบ 5 ภาพ


ภาพ
ชื่อภาพ
สังกัด
วันเดือนปีที่ลง
ช่างภาพ
บรรยายภาพ
23

ท่านผู้ทรงเกียรติ

 

รางวัล ชมเชย

บางกอกโพสต์ 21 ส.ค. 56 ชนัสถ์ กตัญญู บรรยากาศการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ.... เกี่ยวกับที่มาของ ส.ว. วันแรก มีการประท้วงไปมาจนไม่สามารถเข้าสู่การอภิปรายในวาระที่ 2 ก่อนเหตุการณ์จะวุ่นวายเมื่อประธานสภานายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ คว้าฆ้อนมาทุบหลายครั้งเพื่อให้ที่ประชุมอยู่ในความสงบและเรียกตำรวจสภามา เชิญส.ส.ฝ่ายค้านบางคนออกนอกห้องจนทำให้เกิดเหตุบานปลายกระทบกระทั่งกันระ หว่างส.ส.ปชป.และตำรวจสภา จนประธานต้องสั่งพักการประชุม วันนี้ ที่สภา
27

ให้กำลังใจ

 

รางวัล  ชมเชย

บางกอกโพสต์ 29 พ.ย. 56 อภิชาต  จินากุล มวลชนเดินจากถนนราชดำเนินมาหน้ากระทรวงกลาโหม น.ส. จิตภัสร์ ได้นำมวลชนเดินจากถนนราชดำเนินมาหน้ากระทรวงกลาโหมโดยเรียกร้องให้ข้าราชการ ทหารออกมาร่วมมือกับประชาชนในการต่อต้านระบอบทักษิณ พร้อมประกาศให้ใครที่พกนกหวีด ดอกไม้ ธง ขอให้มอบให้ทหารตำรวจด้วยรอยยิ้ม และจะเป็นกำลังใจในการทำงานเสมอ ก่อนให้ประชาชนโบกมือให้ข้าราชการ และเดินทางกลับราชดำเนิน
44

น้ำใจ

รางวัล ภาพข่าวยอดเยี่ยม

เดลินิวส์ 22 ก.ย. 56 กิตติพงษ์  มณีฤทธิ์ หนุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้าง ช่วยเหลือชายหนุ่มอุ้มบิดาอาการป่วยหนักหมดสติอยู่ริมถนนพระราม 1 ท่ามกลางสภาพการจราจรติดขัด โดยไม่มีจยย.คนไหนรับไปส่งโรงพยาบาล สุดท้ายหนุ่มน้ำใจงามผ่านมาเห็น  จึงได้เข้าไปรับตัวนำส่ง รพ.จุฬาฯ จนแพทย์ช่วยชีวิตได้ทัน
45

ตื้บน่วม

 

รางวัล ชมเชย

เดลินิวส์ 8 พ.ย. 56 ศาสนะ  ศิริลาภ ตำรวจนอกเครื่องแบบ สน.นางเลิ้ง ถูกกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส.รุมกระทืบหลังจากจับได้ว่าเป็นตำรวจสายสืบมาหาข่าวและบันทึกภาพผู้ ชุมนุม ที่บริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์
51

ลูกห่วงแม่

 

รางวัล ดีเด่น

คมชัดลึก 12 ม.ค. 56 วรวิทย์ พุ่มพวง เด็กชายอายุ 10 ปี และ 7 ปี ลูกชายของนางสาวชุติมา เปลี่ยนวงค์ กำลังนั่งร้องไห้อยู่ข้างร่างกายแม่ที่สลบ หลังลมพัดซุ้มประตูที่ทำจากไม้อัดล้มทับ ในระหว่างที่สามแม่ลูกพากันมาเที่ยวงานวันเด็กที่ทางรัฐบาลไทยจัดขึ้น

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

ประกาศเกียรติคุณ
ข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล
ประจําปี ๒๕๕๖

นโยบายรับจํานําข้าวเปลือกของรัฐบาลยิ่งลักษณ์  ชินวัตร สองฤดูการผลิตที่ผ่านมา ใช้เงินภาษีของประชาชนไปแล้วกว่าหกแสนเจ็ดหมื่นล้านบาท และขาดทุนปีละกว่าสองแสนล้านบาท ท่ามกลางความไม่โปร่งใสในกระบวนการจํ านํ าข้ าว ซึ่งหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจพบการระบายข้าวผ่านองค์การคลังสินค้า เพื่อนําไปจัดทําข้าวถุงห้ากิโลกรัม จําหน่ายแก่ประชาชนในราคาไม่เกินเจ็ดสิบบาท ที่รัฐบาลอนุมัติให้ระบายข้าวสี่ครั้ง เป็นเงินกว่าสองล้านห้าแสนตัน หรือประมาณห้าร้อยล้านถุงนั้นเอกชนที่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายข้าวถุงทั้งสามราย ไม่เคยมีประสบการณ์ค้าข้าวมาก่อนเลย

จากการติดตามนําเสนอด้วยวิธีการเชิงสืบสวนเพื่อเปิดโปงสามบริษัทเอกชนดังกล่าว จนกระทั่งผู้บริหารยอมรับว่า เป็นเพียงนายหน้าที่ได้ขายโควต้าข้าวให้โรงสีนําไปปรับปรุง

‘ฐานเศรษฐกิจ’ ยังพบการเชื่อมโยงไปยังนักการเมืองและพรรคพวกในรัฐบาล ซึ่งในที่สุด คณะอนุกรรมาธิการติดตามตรวจสอบ เรื่องการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลจากโครงการรับจํานําข้าวปี 2554/2555 และข้าวนาปรังปี 2555 ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา สรุปว่ามีมูลทุจริต และได้ส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตรวจสอบ

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ข่าว ‘เปิดโปงขบวนการทุจริตข้าวถุง ๒.๕ ล้านตัน’ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ เป็นข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจําปี ๒๕๕๖

///////////////////////////////////////////////////////////////////

ประกาศเกียรติคุณ

ภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล

ประจําปี ๒๕๕๖

ชายหนุ่มอุ้มบิดาซึ่งหมดสติจากอาการป่วยริมถนนพระรามหนึ่ง ซึ่งรถแท็กซี่ ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีในท่ามกลางสภาพการจราจรติดขัด แต่ ก็ไม่มีจักรยานยนต์รับจ้างคนใดยินดีนําไปส่งโรงพยาบาล

แต่มีหนุ่มมอเตอร์ไซค์ใจงามผู้หนึ่งผ่านมาเห็นแล้วอาสาพาไปส่งโรงพยาบาลจุ ฬาฯ ในเวลาที่แพทย์ สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ทัน

ด้วยจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพที่ แสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่  จึงทําให้ผู้อ่านได้ภาพอันฉุกละหุกและสุ่มเสี่ยงจากสภาพการจราจรนี้ไว้ได้

คณะกรรมการตัดสิ นจึงมีมติให้ ภาพข่าว ชื่อ ‘น้ำใจ’ ถ่าย โดยนายกิตติพงษ์ มณีฤทธิ์ ช่างภาพหนังสือพิมพ์

เดลินิวส์  เป็นภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจําปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหก