พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายวันชัย วงศ์มีชัย อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ   และนางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ   มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2557  จำนวน 122 ทุน ๆละ 4,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 488,000 บาท และมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องอีก 10 ทุนโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิซิเมนต์ไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27  เมษายน  2557  ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย