พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “หลักสูตรทางลัดสู่ภาษาจีน”

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ รองประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ และนาย Mr. Qin Yusen ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ  ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนักข่าวที่เข้าอบรมหลักสูตร “หลักสูตรทางลัดสู่ภาษาจีน” เมื่อ 18 กันยายน 2557