พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

 

 

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  และนายวีรเทพ พิรโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี   มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2558  จำนวน 101 ทุน ๆละ 4,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 404,000 บาท และมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องอีก 10 ทุนโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26  เมษายน  2558  ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@