เตือนสื่อระมัดระวังการเสนอภาพและข่าวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุระเบิดสี่แยกราชประสงค์

เตือนสื่อระมัดระวังการเสนอภาพและข่าวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุระเบิดสี่แยกราชประสงค์

17/8/58-2050> จากเหตุระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อเวลาสิบเก้านาฬิกาเศษ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๑๕ ศพ ผู้บาดเจ็บกว่า ๘๐ คน และทรัพย์สินเสียหาย โดยเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์กว่า ๔๐ คัน ช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ได้ไม่นาน มีผู้นำภาพศพของผู้เสียชีวิตและภาพผู้บาดเจ็บซึ่งอยู่ในสภาพที่น่าหวาดเสียว ขึ้นสื่อสังคม (social media) และมีการแบ่งปันกันออกไปเป็นทอด ๆ

เนื่องจากการเผยแพร่ภาพข่าวที่ ขาดความระมัดระวัง (๑) อาจเป็นการซ้ำเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่ผู้เสียชีวิตและผู้บาด เจ็บ (๒) อาจเป็นภาพที่น่าหวาดเสียวกระทบต่อความรู้สึกของสาธารณชน และ (๓) อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีที่ต้องการให้ข่าวความสูญเสียชีวิตและ ทรัพย์สินเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง จนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ

จึงขอให้เพื่อนร่วมวิชาชีพใช้วิจารณญาณในการเผยแพร่ภาพและข่าวเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘


https://www.facebook.com/jr.ethics?fref=ts