แถลงการณ์องค์กรวิชาชีพสื่อ เรื่องประนามการใช้ความรุนแรงคุกคามสื่อมวลชน

แถลงการณ์องค์กรวิชาชีพสื่อ

เรื่องประนามการใช้ความรุนแรงคุกคามสื่อมวลชน


กรณีคนร้ายยิงลูกระเบิดชนิดเอ็ม79 ใส่สำนักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เมื่อคืนวันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา นับเป็นการคุกคามสื่อมวลชนอย่างร้ายแรงอีกครั้งหนึ่งและเป็นการกระทำที่ไม่อาจยอมรับได้ ที่สำคัญก่อเหตุร้ายครั้งนี้ไม่ได้เป็นการคุกคามเฉพาะหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เท่านั้นแต่เป็นการคุกคามความปลอดภัยของสังคมไทยและ เป็นการคุกคามความปลอดภัยชีวิตของประชาชนด้วย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มีความเห็นและเรียกร้อง ดังต่อไปนี้

1.ขอประนามผู้ก่อเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงเหตุการณ์ความรุนแรงอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ด้วย เพราะเห็นว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจ ใช้ความรุนแรงเพื่อมุ่งข่มขู่ และการคุกคามสิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรสื่อมวลชน ด้วยพฤติกรรมและเจตนาของผู้ก่อเหตุ แม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็ตาม จึงขอเรียกร้องให้ผู้ที่ก่อเหตุ และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเคารพสิทธิเสรีภาพ และเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำความจริงมาสู่สังคม พร้อมทั้งขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรงในทุกกรณี

2. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เห็นว่าเป็นภารกิจและหน้าที่โดยตรงของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ ศอ.รส. ที่ต้องหยุดการคุกคามความปลอดภัยต่อสังคมไทย และการคุกคามความปลอดภัยชีวิตของประชาชนให้ได้ จึงขอเรียกร้องต่อ ผอ.ศอ.รส. และพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้เร่งติดตามจับกุมคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็ว เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างในการข่มขู่คุกคามสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน รวมทั้งขอให้แถลงผลความคืบหน้าคดีอย่างต่อเนื่องให้สาธารณชนทราบ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ประชาชนและสังคมไทย

3. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มีความเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน สามารถตรวจสอบได้ตามกลไกที่ชอบด้วยกฎหมาย หากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำหน้าที่สื่อมวลชน กรณีเห็นว่าสื่อมวลชนใช้สิทธิเกินขอบเขต สามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย หรือใช้กลไกควบคุมจริยธรรมขององค์กรสื่อผ่านสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย แต่ต้องไม่ใช้ความรุนแรง คุกคามสื่อ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ขอเป็นกำลังใจให้กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และสื่อมวลชนทุกแขนง ขอให้ทำหน้าที่ยึดมั่นในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเข้มแข็ง นำเสนอข่าวสารด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง รอบด้าน ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์และสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนต่อไป

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

25 เมษายน 2557