สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดสัมมนา “ความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-ลาว”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว

จัดสัมมนา ความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-ลาว

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับสมาคมนักข่าวแห่งส.ป.ป. ลาว ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-ลาวขึ้นเพื่อเป็นกระชับความสัมพันธ์ของสื่อมวลชนทั้งสองประเทศ และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่องนั้น ในปีนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะสื่อมวลชนจาก สปป.ลาว นำโดยท่านสะหวันคอน ราดซะมนตรี รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวและนายกสมาคมนักข่าวแห่งส.ป.ป. ลาว พร้อมด้วยผู้แทนสื่อมวลชนจาก สปป.ลาวรวมจำนวน ๗ คน ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒ – วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน  ๒๕๕๙

โดยในระหว่างโครงการจะมีการจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสื่อมวลชนไทย-ลาวในหัวข้อ ความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-ลาว ในวันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องอิศรา อมันตกุลชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จึงขอเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมสัมมนาและทำข่าวการสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว