ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานราชดำเนินเสวนา หัวข้อ ๘๕ปี ประชาธิปไตยไทยจะไปไหนดี ?-๒๓มิ.ย.๖๐

 

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

๘๕ปี ประชาธิปไตยไทยจะไปไหนดี ?

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๐   เวลา ๑๐.oo - ๑๒.oo น  ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ตรงข้ามวชิรพยาบาล  ถนนสามเสน)

ศ. ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่

กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ผศ. ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ. ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย    

มานพ ทิพย์โอสถ บรรณาธิการหนังสือเบื้องแรกประชาธิปตัย

ติดตามการถ่ายทอดสดที่ https://www.facebook.com/activityoftja