เชิญร่วมทำข่าว ราชดำเนินเสวนา “ลดราคาจำนำข้าว:ลดขาดทุน-ป้องกันทุจริตได้จริงหรือ?” อาทิตย์ที่ ๒๓ มิ.ย.๕๖

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ  สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

ราชดำเนินเสวนา

“ลดราคาจำนำข้าว:ลดขาดทุน-ป้องกันทุจริตได้จริงหรือ?”

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายเกียรติ   สิทธีอมร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์

รศ.ดร.นิพนธ์  พัวพงศกร

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

รศ.สมพร อิศวิลานนท์

นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ

นายรังสรรค์  กาสูลงค์

ผู้แทนชาวนาไทย

พล.ต.ท.ยุทธนา   ไทยภักดี

ส.ว. สรรหา

ผู้ดำเนินรายการ

ฑิฆัมพร   ศรีจันทร์

หัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ