B-2-1-2540-5_นำเสนอข่าวสถานบริการและป้องกันยาเสพติดในเยาวชน-เม็งราย จ.เชียงใหม่

รหัส B-2-1-2540-5

ชื่อข่าว_นำเสนอข่าวสถานบริการและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนพร้อมทั้งผลกระทบและผลตอบสนองในการปฎิบัติหน้าที่ของทางราชการ

เจ้าของ หนังสือพิมพ์เม็งราย จ.เชียงใหม่

ประจำปี พศ. 2540