B-2-1-2539-5_เิปิดโปงแก๊งดูดเลือดบีบีซี ปั้มน.ส.3ก หนองคาย กระชากหน้ากากกลุ่ม 16-ประชาชาติธุรกิจ

รหัส  B-2-1-2539-5

ชื่อข่าว_เิปิดโปงแก๊งดูดเลือดบีบีซี ปั้มน.ส.3ก หนองคาย กระชากหน้ากากกลุ่ม 16

เจ้าของ หนังสือพิมพ์ประชาชาชติธุรกิจ

ประจำปี  พศ. 2539