B-2-3-2544-12_ทลายขุมข่ายผลประโยชน์การบินไทยซื้อโบอิ้งแพง ชบวนการเขมือบตั๋วรัฐเสียหายยับหมื่นล้าน-ประชาชาติธุรกิจ

รหัส B-2-3-2544-12

ชื่อข่าว_ทลายขุมข่ายผลประโยชน์การบินไทยซื้อโบอิ้งแพง ชบวนการเขมือบตั๋วรัฐเสียหายยับหมื่นล้าน

เจ้าของ-ประชาชาติธุรกิจ

ประจำปี 2544