B-3-1-2547-29_เปิดขุมข่ายทุจริตลำไยพันล้านเชือดบิ๊กเกษตรฯ สังเวยปมฉาวสงครามคอร์รัปชั่นเหลว-ประชาชาติธุรกิจ

รหัส B-3-1-2547-29

ชื่อข่าว_เปิดขุมข่ายทุจริตลำไยพันล้านเชือดบิ๊กเกษตรฯ สังเวยปมฉาวสงครามคอร์รัปชั่นเหลว

เจ้าของ-ประชาชาติธุรกิจ

ประจำปี  พศ. 2547