B-3-1-2547-12_ขยะการเมืองเชียงใหม่-ผู้จัดการรายวัน

รหัส  B-3-1-2547-12

ชื่อข่าว_ขยะการเมืองเชียงใหม่-เดิมพันอนาคตท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน

เจ้าของ-ผู้จัดการรายวัน

ประจำปี พศ. 2547